Biztanleriaren bilakaera. %udalerri, %epe

Biztanleriaren bilakaera. ,
Iturria: Datu Talaia, EUSTAT eta INE