Biztanleria, sexuaren eta adin-taldeen arabera

Alderaketak

Biztanleria, sexuaren eta adin-taldeen arabera. ,

AdinaBiztanleriaGizonezkoakEmakumezkoakBiztanleria %Gizonezkoak %Emakumezkoak %