Bitmap graphic
Iturria: Datu Talaia, EUSTAT eta INE
Biztanleriaren bilakaera. ,